GPCR-I-TASSER results for P35462

[Click on P35462_results.tar.bz2 to download the tarball file including all modeling results listed on this page]

  Submitted Sequence

>P35462
MASLSQLSSHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERAL
QTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASILN
LCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTV
CSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKRILTRQNSQCNSVRPGFPQ
QTLSPDPAHLELKRYYSICQDTALGGPGFQERGGELKREEKTRNSLSPTIAPKLSLEVRK
LSNGRLSTSLKLGPLQPRGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHV
SPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC

  Predicted Secondary Structure

Sequence                  20                  40                  60                  80                 100                 120                 140                 160                 180                 200                 220                 240                 260                 280                 300                 320                 340                 360                 380                 400
                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
MASLSQLSSHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASILNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKRILTRQNSQCNSVRPGFPQQTLSPDPAHLELKRYYSICQDTALGGPGFQERGGELKREEKTRNSLSPTIAPKLSLEVRKLSNGRLSTSLKLGPLQPRGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
PredictionCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSSSSSCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCSSCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHCSHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCSSSSSCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHSSSCSSSSSSCCCCCCHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHCHHHHHHCCHHHHHHHHHHCCC
Conf.Score9876567766655558888887666404999999999999999998887144245026777645899999999999999997359999999579422886899999999999999999999999986176340642065113665376666101198999999997676400357898767644682999999999999999999999999999999998763256554445432321222356665444433334334455567876543322345433344433344432222223343332223446665321121246666455131047887404676611298888761642578899999999998471430798997379999999986169

  Predicted Solvent Accessibility

Sequence                  20                  40                  60                  80                 100                 120                 140                 160                 180                 200                 220                 240                 260                 280                 300                 320                 340                 360                 380                 400
                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
MASLSQLSSHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASILNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKRILTRQNSQCNSVRPGFPQQTLSPDPAHLELKRYYSICQDTALGGPGFQERGGELKREEKTRNSLSPTIAPKLSLEVRKLSNGRLSTSLKLGPLQPRGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
Prediction8441433443222013343333343322100001111210230331120000000113301100000000001000000000012000000233201003002100000002000000200000000000000100302333442111000000000022013100000000223332210101133000000221132002000200000011023103223434232222122222222202222022222222221222323233232222222322222202222222222232242232322332433333332332343223312000000000000000000002010221200100000000101200000000000004400400230042
Values range from 0 (buried residue) to 9 (highly exposed residue)

   Predicted normalized B-factor


  Top 10 templates used by GPCR-I-TASSER

Rank PDB
Hit
Iden1Iden2Cov.Norm.
Z-score
Download
Align.
                   20                  40                  60                  80                 100                 120                 140                 160                 180                 200                 220                 240                 260                 280                 300                 320                 340                 360                 380                 400
                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
Sec.Str
Seq
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSSSSSCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCSSCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHCSHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCSSSSSCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHSSSCSSSSSSCCCCCCHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHCHHHHHHCCHHHHHHHHHHCCC
MASLSQLSSHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASILNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKRILTRQNSQCNSVRPGFPQQTLSPDPAHLELKRYYSICQDTALGGPGFQERGGELKREEKTRNSLSPTIAPKLSLEVRKLSNGRLSTSLKLGPLQPRGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
13pblA 0.76 0.73 0.92 3.82Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKNIFEMLRIDEGLRLKIYKDTEGYYTIGIGHLLTKSPSLNAAKSELDKAIGRNTN-MLQQKRWDEAAVNLAKSRWYNQTPNRAKRVITTFRTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
23pblA 0.76 0.73 0.92 4.38Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKNIFEMLRIDEGLRLKIYKDTEGYYTIGIGHLLTKSPSLNAAKSELDKAIGRNTNGVITQKRWDEAAVNLAKSRWYNQTPNRAKRVITTFRTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
33pblA 0.76 0.73 0.92 2.89Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKNIFEMLRIDEGLRLKIYKDTEGYYTIGIGHLLTKSPSLNAAKSELDKAIGRNTNGVITQKRWDEAAVNLAKSRWYNQTPNRAKRVITTFRTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
43pblA 0.77 0.73 0.92 2.54Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKNIFERIDEGLRLKIYKDTEGYYTIGIGHLLTKSPSLNAAKSELDKAIGRNTNGVITKQQKRWDEAAVNLAKSRWYNQTPNRAKRVITTFRTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
53pblA 0.75 0.73 0.92 3.77Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRRIDEGLRLKIYKDTEGYYTIGIGHLLTKSPSLNAAKSELDKAIGRNTNGVITKDEAEKQQKRWDEAAVNLAKSRWYNQTPNRAKRVITTFRTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
63pblA 0.75 0.73 0.92 3.59Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKNIFEMLRIDEGLRLKIYKDTEGYYTIGIGHLLTKSPSLNAAKSELDKAIGRNTNGVITKDEAEKLFNQDVDAAVRGILRNAKLKPVYDSRTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
73pblA 0.77 0.73 0.92 2.68Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKNIFEMLRIDEGL-RLKIYKDTIGIGHLSPSLNAAKSELDKAIGRNTNGVITKDEAEDVGILRNKLKPLQQKRWDEAVNLAKSRWYNQTPNTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
83pblA 0.76 0.73 0.92 2.00Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRKNIFEMLRIDEGLRLKTGIGHLLTKSPSLNELDKAIGRNTNGVITKDEAEKLQRGILRNKLKPVTLRMLQQKRWDEAAVNLAKSRWYNQTPTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
93pblA 0.75 0.73 0.92 3.39Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKIFEMLRIDEGLRLKIYKDTEGYYGHLLTKSPSLNAAKSELDKAIGRNTNGVITKNAKLKPVYDSLDAVRRAALINMVFQMGETGVAGFTQQKRWDTGTWDAYGVPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
103pblA 1.00 0.68 0.68 2.45Download -------------------------------YALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSRICCDVFVTLDVMMCTASIWNLCAISIDRYTAVVMPVHYQHGTGQSSCRRVALMITAVWVLAFAVSCPLLFGFNTTGDPTVCSISNPDFVIYSSVVSFYLPFGVTVLVYARIYVVLKQRRRK--------------------------------------------------------------------------------------------------VPLREKKATQMVAIVLGAFIVCWLPFFLTHVLNTHCQTCHVSPELYSATTWLGYVNSALNPVIYTTFNIEFRKAFLKILSC
(a)All the residues are colored in black; however, those residues in template which are identical to the residue in the query sequence are highlighted in color. Coloring scheme is based on the property of amino acids, where polar are brightly coloured while non-polar residues are colored in dark shade. (more about the colors used)
(b)Rank of templates represents the top ten threading templates used by GPCR-I-TASSER.
(c)Ident1 is the percentage sequence identity of the templates in the threading aligned region with the query sequence.
(d)Ident2 is the percentage sequence identity of the whole template chains with query sequence.
(e)Cov. represents the coverage of the threading alignment and is equal to the number of aligned residues divided by the length of query protein.
(f)Norm. Z-score is the normalized Z-score of the threading alignments. Alignment with a Normalized Z-score >1 mean a good alignment and vice versa.
(g)Download Align. provides the 3D structure of the aligned regions of the threading templates.
(h)The top 10 alignments reported above (in order of their ranking) are from the following threading programs:
       1: FFAS03   2: SP3   3: wdPPAS   4: MUSTER   5: FFAS-3D   6: Neff-PPAS   7: HHSEARCH2   8: HHSEARCH I   9: SPARKS-X   10: MUSTER   

  Top 5 Models predicted by GPCR-I-TASSER

Generated 3D models Estimated local accuracy of models
 • Download Model 1
 • C-score=-0.52 (Read more about C-score)
 • Estimated TM-score = 0.65±0.13
 • Estimated RMSD = 8.0±4.4Å

 • Download Model 2
 • C-score = -1.54

 • Download Model 3
 • C-score = -2.40

 • Download Model 4
 • C-score = -0.68

 • Download Model 5
 • C-score = -3.63

 •  Please cite following articles when you use the GPCR-I-TASSER server:
  J Zhang, J Yang, R Jang, Y Zhang. Hybrid structure modeling of G protein-coupled receptors in the human genome, submitted (2015).